Oferta Kontakt
nie zalogowano

REGULAMIN REKLAMODAWCY

Regulamin sprzedaży powierzchni reklamowej w serwisie www.Confero.pl

Definicje:


1. Wydawca - portal Confero.pl, którego właścicielem jest B.P. Horizon Travel Sp. z o.o.
2. Serwis - strona zarządzana przez Wydawcę tj. www.confero.pl
3. Reklamodawca - osoba fizyczna lub prawna zamawiająca powierzchnię reklamową w serwisie w imieniu własnym lub osób trzecich.
4. Formularz zamówienia - pisemne potwierdzenie zakupu powierzchni reklamowej w serwisie przez reklamodawcę. Wydawca emituje reklamę na podstawie podpisanego przez reklamodawcę formularza zamówienia.
5. Reklama - każda forma przekazu zmierzająca do zwiększenia sprzedaży, oglądalności lub innego celu, dostępna w serwisie dla reklamodawcy a w szczególności prezentacje obiektów, usługodawców oraz różnego typu banery.

Postanowienia Ogólne:

1. Confero.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Reklamodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Confero.pl w związku z treścią zamieszczonej reklamy. Reklamodawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody w całości, nie wykluczając zwrotu kosztów postępowań prawnych, kosztów zastępstwa procesowego oraz innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez Wydawcę w związku z zaspokojeniem roszczeń osób trzecich.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia Reklam bez podania przyczyny gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, ż
e treść reklamy jest sprzeczna z polskim prawem, narusza interesy Wydawcy lub nie ma możliwości technicznych realizacji zamówienia.

3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Wydawcy z tytułu
zamieszczenia Reklam w Serwisie.

Warunki realizacji zamówień:

1. Zamówienia realizowane są na podstawie podpisanego Formularza Zamówienia, przygotowanego przez Wydawcę.
2. Odesłanie Formularza Zamówienia jest jednoznaczne z przyjęciem zlecenia do emisji i zawarciem umowy  między Reklamodawcą a Wydawcą w sprawie zamieszczenia reklamy.
3. Niezłożenie w terminie Formularza Zamówienia, niedostarczenie materiałów reklamowych, niezgodność materiałów z określonymi wymogami technicznymi oraz inne niezgodności z regulaminem uprawniają Wydawcę  do odstąpienia do emisji reklamy, bez jakichkolwiek roszczeń Reklamodawcy.
4. Reklamodawca może zarezerwować powierzchnię reklamową wpłacając 30% wartości brutto zamówienia.


Opłaty za odwołanie emisji reklamy:

1. W terminie powyżej 14 dni przed rozpoczęciem emisji - bez opłat.
2. W terminie od 7 dni do 14 dni przed rozpoczęciem kampanii opłata w wysokości 30% wartości zamówienia brutto.
3. W terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem kampanii za opłata w wysokości 50% wartości zamówienia brutto.


Realizacja zamówienia:

1. Dostarczenie materiałów potrzebnych do realizacji zlecenia powinno odbyć sie nie później niż na trzy dni robocze przed jego terminem rozpoczęcia.
2. Niedotrzymanie przez Reklamodawcę ww. terminów powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Reklamodawcy kosztami zamówionej reklamy.
3. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają Confero.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.

Zmiany zamówień i reklamacje:

1. Jeśli Reklamodawca życzy sobie korekty zamówienia, musi o tym powiadomić  Wydawcę na piśmie najpóźniej trzy dni przed wdrożeniem zmiany. Przyjecie korekty uzależnione jest od zgody Confero.pl.
2. Reklamacje co do realizacji zamówienia Reklamodawca składa pisemnie do Wydawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wad lub usterek usługi.
4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Wydawca po konsultacjach z Reklamodawcą, zobowiązany jest sprostować wady i usterki w reklamie oraz realizacji ustalonej w konsultacjach z Reklamodawcą rekompensaty,
jednak wartość rekompensaty nie może przewyższać wartości pierwotnego zamówienia reklamowego.
5. Złożenie reklamacji nie zwalnia Reklamodawcy z obowiązku opłacenia emisji reklamy.

Warunki płatności:

1. Płatność za emisję reklam następuje z góry na podstawie faktury proforma wystawionej zgodnie z danymi wskazanymi w podpisanym Formularzu Zamówienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania proformy przy czym płatność musi nastąpić przed datą emisji reklamy.
2. Wydawca po zarejestrowaniu płatności za fakturę proformę na koncie wystawi Reklamodawcy w przeciągu siedmiu dni fakturę vat.
3. Niedokonanie wpłaty za fakturę proforma w wyznaczonym terminie oznacza, że Wydawca ma prawo odstąpić od realizacji Zamówienia lub przerwać emisję reklamy.
4. Wynagrodzenie Wydawcy za zamówioną reklamę ustalane jest na podstawie obowiązującego w dniu złożenia Formularza Zamówienia cennika.
5. Rabaty dla Reklamodawców wykupujących reklamę w Confero.pl ustalane są indywidualnie.


Uwagi końcowe:

1. Zmiany w Regulaminie wymagają formy pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji zamówień rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Wydawcy.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

« Powrót

Wyszukaj na skróty

Obiekty w największych miastach:

Warszawa (215) Kraków (147) Poznań (122) Trójmiasto (100) Wrocław (72) Gdańsk (60) Łódź (47) Zakopane (44) Lublin (41) Katowice (34) Szczecin (27) Karpacz (24)

Makroregiony:

centrum (873) południe (807) północ (495) zachód (285) wschód (214)

Konferencje według miast:

Lublin  (10)

Konferencje według kategorii:

medycyna  (5) edukacyjna  (5)

Usługi według kategorii:

Rekreacja i sport  (106) Obsługa techniczna  (82) Personel  (71) Atrakcje lokalne  (62) Rozrywka  (55) Wyposażenie wnętrz i plenerów  (54) Transport  (39) Muzyka  (31) Catering  (31) Organizatorzy  (27) Szkolenia  (6) Gadżety  (6) Internet  (4) Inne  (3)

Pakiety promocyjne według miast:

Świeradów Zdrój  (29) Kołobrzeg  (27) Ustka  (24) Serock  (24) Kudowa Zdrój  (21) Zakopane  (20) Gdańsk  (19) Kraków  (18) Białowieża  (16) Białka Tatrzańska  (14) Jastrzębia Góra  (13) Galiny  (13) Powidz  (12) Barczewo  (12) Poznań  (12) Trojanów  (12) Murzasichle  (11) Zalesie  (10) Augustów  (10) Żelechów  (9) Smardzewice  (9) Gietrzwałd  (8) Chlewiska  (7) Opalenica  (7) Piwniczna Zdrój  (7) Słupsk  (7) Konstancin -Jeziorna  (7) Warka  (7) Dobczyce  (7) Mielno  (7) Łódź  (7) Konin/ Licheń Stary  (7) Gdynia  (7) Szczawnica  (7) Kazimierz Dolny  (6) Sopot  (6) Spała  (6) Starachowice  (6) Karpacz  (5) Ciechocinek  (5) Warszawa  (5) Krynica-Zdrój  (5) Wieleń  (5) Szczyrk  (5) Radziejowice  (5) Nekla  (5) Juszczyn  (5) Pogorzelica  (4) Ogonki  (4) Worliny  (4) Gniew  (4) Nowe Brzesko  (4) Kromerowo  (4) Srebrna Góra  (4) Zegrze  (3) Boszkowo-Letnisko  (3) Toruń  (3) Wrocław  (3) Prószków  (3) Stryszawa  (3) Bronisławów  (3) Trzcianka  (3) Jerzmanowice  (3) Ciechanów  (2) Mrągowo  (2) Suchedniów  (2) Gdańsk Sobieszewo  (2) Małe Ciche  (2) Dźwirzyno  (2) Bydgoszcz  (2) Prusim  (2) Krzyczki Szumne 44  (2) Lubicz  (2) Władysławowo  (2) Chobienice  (2) Łeba  (2) Kłodzko  (1) Grodziec  (1) Katowice  (1) Baranów Sandomierski  (1) Rosnówko  (1) Leśna  (1) Tarnowo Podgórne  (1) Cierpice  (1) Wieliczka  (1) Rozalin  (1)